1

OSVEDČENIE

3

V roku 2013 sme získali ocenenie pokrokovej spoločnosti

2

V roku 2015 sme mali nárok na ocenenie spoločnosti zaoberajúcej sa bezúhonnosťou

4

V roku 2016 sme mali nárok na ocenenie obchodnej spoločnosti v dobrej viere

1

Mali sme nárok na ocenenie Združenie podnikateľov Shenxian.